a1f93f6facc5c4db95b23f7681704221

Maska mjekësore e njëpërdorshme (e thjeshtë ose e stampuar)